Parlamentet godkände också i stort sett PSD-förslagen om exceptionella och tillfälliga åtgärder för att bemöta den epidemiologiska situation som orsakats av SARS-CoV-2 coronaviruset och covid-19-sjukdomen och det liberala initiativet som fastställer överföring och spridning av sessioner och offentliga möten med lokala myndigheter, och överförde också dessa initiativ till respektive utskott.

Regeringens lagförslag som fastställer att lagar som publicerats inom ramen för covid-19 upphör att gälla, eftersom de inte längre är nödvändiga med tanke på pandemins nuvarande verklighet, förtjänade röster för PS, PSD, Chega och Liberal Initiative och nedlagda röster från PCP, BE, PAN och Livre.

Under parlamentsdebatten om detta förslag medgav statssekreteraren för ministerrådets ordförandeskap, André Moz Caldas, att det finns åtgärder som kan användas i framtiden, till exempel möjligheten för kommunerna att sammanträda på distans och sända möten eller utfärda läkarintyg för cancerpatienter och personer med funktionshinder.

André Moz Caldas förklarade att lagförslaget syftar till att "upphäva ett stort antal olika lagar som antagits av republikens församling i samband med pandemin", nämligen åtgärder för hälsokontroll och ekonomiskt och socialt stöd till familjer och företag.

Regeringen bibehåller den obligatoriska användningen av masker inom hälso- och sjukvården och på äldreboenden.

Detta förslag kommer nu att diskuteras i utskottet för konstitutionella frågor, rättigheter, friheter och garantier.