"Den här åtgärden är för alla målgrupper, men Vila Real har cirka 15 000 studenter mellan gymnasiet och universitetet och det är en befolkning som har vuxit och vi har en mycket stor publik här", säger borgmästaren Rui Santos.

Borgmästaren framhöll att skotrarna är en viktig del av en strategi för att förbättra rörligheten i staden, som är "på väg att slutföras" och som omfattade kollektivtrafik, nya parkeringsplatser, en ökning av tullområdet, de två hissarna som kommer att hjälpa till att "Övervinna ojämnheter" och cykelvägar, där avsnittet mellan stationen och universitetet i Trás-os-Montes och Alto Douro (UTAD) för närvarande håller på att slutföras.

"På tre, fyra minuter kommer det att vara möjligt att korsa staden från början till slut på en skoter", framhöll Rui Santos.

Pilotprojektet startar med cirka 100 skotrar, men kan öka till 200 och har Bolt som partnerföretag. Runt om i staden kommer det att finnas 50 "obligatoriska" delningspunkter för insamling och lämning av fordon.

"Vi vet att det är en transportmodell som måste användas med samvetsgrannhet, att det är ett transportsätt som kommer att samverka med de andra, nämligen bilar och bussar, som har olika körhastigheter och som därför kräver att användarna är väl medvetna om hur de ska använda den", sade rådman Adriano Sousa, som tillade att åtgärder för att öka medvetenheten kommer att genomföras tillsammans med operatören och PSP.

Cirkulationshastigheten i staden Trás-os-Montes är satt till högst 20 kilometer i timmen.