Informationen delades av den israeliska ambassaden i Portugal på Twitter.


Som publikationen förklarar kommer beslutet efter att fackförbundet Union of Trade Unions in Israel beslutat att gå vidare med en strejk som påverkar israeliska ambassader internationellt.

"På grund av beslutet från fackföreningsunionen i Israel - för vilket alla israeliska ambassader instruerats att lägga ner arbetet och gå ut i strejk - kommer ambassaden att vara stängd i dag tills vidare".

Strejken är en protest mot den rättsliga reform som bekräftats av den israeliska exekutivledningen, ledd av Benjamin Netanyahu, och som avser att begränsa befogenheterna för landets högsta domstol.

Samma källa råder också alla som har brådskande ärenden att lösa med den israeliska ambassaden i Portugal att göra det via e-post consul@lisbon.mfa.gov.il.