Strejken, som utlysts av nio fackliga organisationer mot det nya rekryteringssystemet och återvinningen av all tjänstgöringstid, skulle ursprungligen ha inletts i dag, men fackföreningarna var tvungna att skjuta upp strejken i två dagar "eftersom utbildningsministeriet, i sitt antidemokratiska raseri mot strejkrätten, ansåg att de två första dagarna var olagliga".

Den verkställande ledningen hävdade att strejken skulle ha "utlysts minst 10 dagar i förväg, vilket gör det möjligt att eventuellt begära minimitjänster", förklarade plattformen i ett uttalande.

Plattformen beslutade att lämna in ett klagomål till justitieministeriet för vad de anser vara en "manifestation av maktmissbruk", eftersom de förstår att det inte finns någon olaglighet, eftersom strejken "inte är inriktad på verksamheter som enligt lagen är skyldiga att ha minimitjänster".

Nästa månad kommer strejkerna i distrikten att upprepas, som börjar den 17 april och slutar den 12 maj, med en nationell strejk och demonstration planerad till den 6 juni och en strejk i slutet av årets bedömningar.