En undersökning av jobbportalen Jobatus visar att "det blir allt vanligare att kolla sociala nätverk i rekryteringsprocessen".

Hälften av företagen i Portugal (50 %) säger att de kontrollerar kandidaternas sociala medier innan de anställer dem. Detta är en av de viktigaste slutsatserna i den senaste studien från jobbportalen Jobatus, som visade att samma sak gäller för organisationer i Brasilien.

Undersökningen visade också att företag som genomför denna kontroll främst använder Facebook och LinkedIn för att analysera kandidaternas digitala närvaro, enligt NM.

Studien, som bygger på data som samlats in från ett urval av 10 000 företag i Portugal och Brasilien, visade därför att "det blir allt vanligare att kontrollera sociala nätverk i rekryteringsprocessen" och att organisationerna använder dem för att "utvärdera kandidaternas personlighet, beteende och kommunikationsförmåga".

Negativ inverkan

Bland de företag som kontrollerar kandidaternas sociala medier uppger 75 procent att de har avfärdat kandidater på grund av information som finns på deras sociala medier. Denna trend kan alltså "ha en negativ inverkan på kandidater som inte hanterar sin närvaro på nätet på rätt sätt", förklarar Jobatus.

Å andra sidan säger 25 % av de företag som kontrollerar kandidaternas sociala nätverk att de hittar positiv information som underlättar deras anställningsbeslut. "Vissa kandidater har till exempel erfarenhet av volontärarbete, deltagande i sociala projekt eller yrkeskunskaper som inte nämndes i CV:n", förklarar samma källa.