I ett uttalande uppmanar People-Animais-Natureza regeringen att inkludera "vegetabiliska proteinbaserade livsmedelsprodukter i listan över viktiga varor som kommer att ha noll moms, vilket även omfattar cirka en miljon människor i Portugal som har valt denna kost".

"I motsats till vad många kanske tror äter allt fler människor i vårt land växtbaserade livsmedel, och därför är det viktigt att i förhandlingarna mellan regeringen och livsmedels- och distributionssektorerna, att listan över livsmedel som kommer att ha noll moms även inkluderar vegetabiliska proteinbaserade livsmedel", försvarar PAN:s taleskvinna.

Inês de Sousa Real anser att "trots de förändringar som har införts under de senaste åren i syfte att sänka momssatsen för vegetabiliska proteinbaserade livsmedel är det viktigt att de inte utesluts ur den nödvändiga korgen, i det nuvarande sammanhanget med livsmedelskris".

Inês de Sousa Real pekar på "den positiva inverkan som växtbaserade livsmedel har på människors hälsa och på planeten" och anser att "det är meningslöst att regeringen utelämnar dessa livsmedel och å andra sidan inkluderar livsmedel som kan bidra till en ökad risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar".

"Svårigheterna att få tillgång till hälsosam mat måste också hanteras genom dessa statliga stödåtgärder", försvarar den enda ledamoten.