Katten transporterades i allvarligt tillstånd till en veterinärklinik med en djurambulans från Camarate brandkår.

Enligt ett meddelande på Facebook från Núcleo de Intervenção e Resgate Animal (IRA) fanns en båt på plats i händelse av att djuret föll/hoppade, tillsammans med en djurambulans från den frivilliga brandkåren i Camarate, med tanke på att katten hade svårt att andas och skadade tänder (vilket är förenligt med att den blivit överkörd), och ett team från Lusoponte med ett fordon utrustat med en teleskopkran.


"När alla villkor var uppfyllda för att rädda djuret, utan att äventyra livet för de bilister som cirkulerar på respektive bro, placerade sig koncessionshavarens team intill stolpen, medan IRA-teamet var redo med en båt för att försöka undvika att djuret antingen faller eller flyr ut på körbanorna".

Den anställde på Lusoponte lyckades till slut gripa katten med hjälp av det material som IRA tillhandahöll och utan svårigheter.

Katten transporterades i allvarligt tillstånd till ett veterinärcentrum med en djurambulans från Camarate brandkår.

"Vi inväntar nu resultatet av röntgenundersökningen för eventuella frakturer eller inre blödningar, för att fortsätta med omedelbar operation", avslutar uttalandet.