28 mars 2023, Lissabon -- Det internationella dialogcentret(KAICIID) har premiär för den första dokumentären i en serie som lyfter fram inspirerande berättelser från KAICIID:s stipendiaterprogram i kväll på Inspira Liberdade Hotel. Dokumentärfilmen syftar till att belysa den viktiga roll som interreligiös och interkulturell dialog spelar för att främja fred och förståelse genom en stipendiats erfarenheter: Justine Auma.

Filmen spelades in i tre länder under 2022: Nepal, Portugal och Uganda, och dokumenterar Justines deltagande i utbildningar, besök på plats, dialogmöten samt organiserandet och genomförandet av hennes eget initiativ som stipendiat i hennes hemstad Mbele i Uganda.

"KAICIID:s Fellows-program är en omvälvande erfarenhet inte bara för dem som deltar i utbildningarna och tar examen - utan också för deras samhällen, vilket exemplifieras i denna film. Genom att skapa den här filmen hoppas vi kunna dela med oss av berättelsen - och kraften i - dialog i handling genom en kvinnas interreligiösa resa", säger generalsekreterare Dr Zuhair Alharthi.

KAICIID:s Fellows-program är ett pågående kapacitetsutvecklings- och nätverksprogram som inleds med ett års hybridutbildning. Programmet är utformat för att knyta samman och odla ett nätverk av ledare som är engagerade i att främja fred i sina samhällen genom interreligiös och interkulturell dialog. Sedan programmet lanserades 2015 har hundratals Fellows från 86 länder utrustats med de dialogfärdigheter som behövs för att ta itu med verkliga utmaningar. Fellows kan ingå i internationella eller regionala kohorter, inklusive arabvärlden, Afrika, Europa, Syd- och Sydostasien och Latinamerika.

Två andra stipendiater - en som är färdigutbildad och en som börjar programmet - kommer att närvara och är tillgängliga för media. Evenemanget kommer att sändas via livestream på YouTube.


Om Centrum för internationell dialog (KAICIID)


Internationella dialogcentret - KAICIID är en mellanstatlig organisation som främjar fred och förståelse genom interreligiös och interkulturell dialog genom att stärka kapaciteten på lokal, nationell och regional nivå genom utbildning i dialogpraxis, öka förståelsen för religiös och kulturell mångfald genom ledarskapsutbildning för dialog samt främja dialog och social sammanhållning genom konfliktförebyggande, fredsbyggande och utvecklingspolitik.

Kontakt med media

Caroline King

info@geostrategicpartners.com

+351 917394088