"Det finns inte tillräckligt med flygplan för den efterfrågan [som finns] för närvarande. Det är det stora problemet", sade Vítor Silva till nyhetsbyrån Lusa.

Enligt tjänstemannen har den externa turistefterfrågan, som nådde "ungefär en tredjedel av den totala efterfrågan under 2019", innan "de externa marknaderna stängdes helt" på grund av pandemin covid-19, ännu inte återhämtat sig helt.

I Alentejo noteras också nedgången på "vissa marknader", särskilt den brasilianska, "mycket viktig både nationellt och regionalt", och regionen avslutar 2022 "med en minskning på ungefär en fjärdedel" av antalet brasilianska turister.

Enligt tjänstemannen är planen "alla fulla, oavsett flygbolag" och med "mycket höga priser", vilket innebär att "priset inte påverkade efterfrågan".

"Problemet är att det för närvarande faktiskt inte finns några flygplan att flyga med i förhållande till den befintliga efterfrågan. Prognoserna för bristen på platser för år 2023 är mer än en miljon platser på plan" som kommer från Brasilien, hävdade Vítor Silva.

"Den som reser från Brasilien till Portugal just nu kommer att se att planet är helt fullt. Tidigare fanns det alltid några [lediga] platser, men inte nu. Planen kommer helt fulla", insisterade han.