"Säkerhetsstyrkorna har på ett avgörande sätt bidragit till att Portugal fortsätter att vara ett av världens fredligaste länder. Säkerheten är en sammanhållningsfaktor och en faktor för den portugisiska statens sociala, ekonomiska och prestigefyllda utveckling", sade José Luís Carneiro.

Tjänstemannen lämnade också ett ord av "tack och tacksamhet" till de GNR-tjänstemän som tjänar landet och garanterar medborgarna "deras rättigheter och friheter".

"I dag har vi en mycket tydlig och objektiv investering för att förbättra arbetsvillkoren. Investeringen som planeras för 2026 är 607 miljoner euro, som påbörjades 2022", sade han.

Ministern för inrikesförvaltning betonade också att denna investering på 607 miljoner euro fram till 2026 kommer efter den investering som genomfördes mellan 2017 och 2022, på 340 miljoner euro.

"Det innebär att man mellan 2017 och 2026 förväntar sig en investering på nära en miljard euro för att förbättra infrastrukturen, modernisera utrustningen och i synnerhet skyddsvillkoren för ett värdigt utövande av verksamheten", hävdade han.