Airport Career Day äger rum den 5 april, och företaget vill tillsätta mer än 400 lediga tjänster på flygplatserna i huvudstaden och i södra delen av landet.

För att kunna ge ett större antal kandidater chansen och för att möta marknadens aktuella behov kommer rekryteringsåtgärderna att genomföras personligen för Faros flygplats och online för Lissabons flygplats. Under evenemanget kommer det att vara möjligt att lära känna projektet i detalj, liksom var och en av funktionerna, genom att dela med sig av arbetstagarnas personliga erfarenheter, med utrymme för en frågestund.

Målet med flygplatsens karriärdag är att förstärka de nuvarande grupperna på dessa flygplatser, på deltid och heltid, i rollerna som marktjänstoperatör, stöd till passagerare med nedsatt rörlighet och passagerarassistent.

Filipa Duarte, rekryteringskoordinator för flygplatsområdet på företaget, säger att "även om det är vanligt att Multitempo by Jobandtalent satsar starkt på ett differentierat format, försöker vi alltid återuppfinna oss själva och lägga till värde till dessa tillfällen. Vi vill att Airport Career Day ska vara en mer personlig rekryterings- och urvalsprocess som möter det som kandidaten söker och som gör det möjligt för dem att sätta sina verkliga ambitioner och färdigheter i första rummet."

Anmälan är obligatorisk fram till april via ett onlineformulär https://lp.closum.co/lp/multitempo/airport-career-day.