Utanför Spanien kommer Lucas Fox också att öppna sin första lokal i Porto i maj, och nästa öppning kommer att ske i Montpellier i Frankrike enligt idealista. År 2020, strax före pandemin, skapade Lucas Fox en rådgivningstjänst för vinfastigheter som bland annat omfattade rådgivning om köp och försäljning av vingårdar, vingårdar och vinodlingar, en typ av egendom med en lång tradition i landet.


Prognoser för 2023


Efter att ha avslutat 2022 som ett av sina bästa år, med en tillväxt på 29 procent jämfört med föregående år och en oöverträffad omsättning på 32,6 miljoner euro, går fastighetsbolaget in i 2023 med en prognos om fortsatt tillväxt, tack vare dynamiken på lyxmarknaden och intresset för spanska fastigheter från internationella och lokala kunder.

Dessa fyra nya kontor, tillsammans med prognosen om nyöppningar för i år, stärker Lucas Fox ställning som ett ledande företag på den spanska marknaden för lyxbostäder, med totalt 34 kontor och mer än 250 anställda.