Efter tre månaders ökning i rad sjönk arbetslösheten i Portugal till 6,8 % i februari. Jämfört med januari var det en minskning med 0,2 procentenheter (p.p.). Under årets andra månad fanns det 359 600 arbetslösa i landet (en minskning med 2,3 % jämfört med föregående månad), enligt uppgifter om månadsberäkningar av sysselsättning och arbetslöshet för februari som släppts av Instituto National de Statistica (INE).

Arbetslösheten på 6,8 % i februari kan jämföras med 7,1 % i januari, 6,8 % i december, 6,5 % i november och 6 % i oktober, den månad då arbetslösheten hade stabiliserats jämfört med september. På årsbasis skedde en ökning med 1,2 procentenheter, med över 67,4 tusen arbetslösa.

Sysselsättningsgraden ökade i sin tur med 0,3 procentenheter och uppgick till 64 %. Värdet kan jämföras med de 63,7 % som registrerades i januari, 63,6 % i december och även i november, och med de 63,8 % som beräknades i oktober. I februari var 4 923,5 tusen personer sysselsatta.

I demografiska termer var arbetslösheten i februari mer problematisk bland ungdomar i åldern 16-24 år (19,2 %), jämfört med arbetslösheten bland vuxna (25-74 år), som låg på 6,2 % . Den var också mer uttalad bland kvinnor (7,4 %) än bland män (6,8 %). Förra månaden var således 71 300 ungdomar och 304 600 vuxna arbetslösa, varav 179 700 män och 196 200 kvinnor.