Finansminister Fernando Medina tillkännagav en skattelättnad för hyresmarknaden. Enligt finansministern kommer hyrorna inte längre att beskattas med en allmän skattesats på 28 procent utan med 25 procent.


Dessutom meddelade Fernando Medina att beskattningen av hyror kommer att minska "avsevärt" beroende på hyreskontraktets varaktighet, och att den kan vara endast 5 % för kontrakt som är i kraft i mer än 20 år.