Prisökningen i Portugal avtog betydligt i mars. Det nationella statistikinstitutet (INE) uppskattade den 31 mars att konsumentprisindexet (CPI) denna månad steg med 7,4 % jämfört med samma månad förra året.

Om dessa siffror bekräftas var mars den femte månaden i rad med avtagande inflation, med en inbromsning på 0,8 procentenheter. I februari hade KPI förändrats med 8,2 % på årsbasis, vilket var en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med januari, enligt INE.

"Detta kan förklaras av baseffekten till följd av ökningen av bränsle- och livsmedelspriserna, som inträffade i mars 2022″, motiverar institutet. Med andra ord ska nedgången ses i ljuset av den stora prisökning som inträffade i mars förra året, direkt efter att Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari, vilket innebär att inflationen troligen har bromsat in eftersom jämförelsen är med en atypisk månad under föregående år.

Dessa siffror kommer en dag efter att Spaniens INE avslöjade att inflationen på årsbasis i grannlandet, som bromsade in till 3,3 % i mars, en betydande minskning med 2,7 procentenheter jämfört med årets första månad. I Tyskland bromsade inflationen också in betydligt till 7,8 %, enligt den uppskattning som avslöjades på torsdagen.