När Marcelo Rebelo de Sousa talade till journalister i slutet av statsrådets möte i Cidadela de Cascais-palatset i Lissabon, hävdade han återigen att vi bör undvika generaliseringar som bygger på den brottsliga handling som utfördes av en afghansk flykting, en änkling med tre små barn.

Enligt statschefen tycks det som hittills har hittats bekräfta att det rör sig om ett enskilt fall, ett psykologiskt, personligt och familjärt fall som förekommer under många omständigheter och hos många människor.

Marcelo Rebelo de Sousa nämnde att "familjerättsspecialister talade om dessa situationer, som alltid är mycket komplicerade när det gäller utövandet av föräldraansvaret och allt som ligger bakom det och de konsekvenser som det får för människors beteende".

På frågan om detta fall borde vara en varning för en bättre övervakning av flyktingar i Portugal svarade republikens president: "Denna övervakning skulle inte kunna vara mer uppmärksam här. Även om det har funnits problem är det just för att vi har varit mycket försiktiga".