Fabio Capela kommer att tala om den arkeologiska platsen Cerro do Castelo de Alferce i Monchique, en hög befäst boplats som är klassificerad som en plats av allmänt intresse. Han kommer att redogöra för de olika arkeologiska ingrepp som har gjorts på platsen och för de framtida målen för att förbättra platsen och dess uppskattning av allmänheten.


Credits: Citat: Tillhandahållen bild; Författare: C: Kund:: Citat från bildmaterialet;

Platsen ligger på en klippig höjd som sticker ut i det omgivande landskapet, med en högsta höjd på 487 meter. Den ligger i den östra änden av det syenitiska bergsmassivet i Monchique-bergen, varifrån man har en vidsträckt utsikt över de omgivande områdena från Ourique i norr och Lagos i söder, vilket gör den till en mycket strategisk plats.


Den arkeologiska platsen består av tre icke-centriska muromgärdade inhägnader A, B och C. På toppen av kullen ligger den befästa inhägnaden A, Alferce-slottet, en försvarsanläggning som delvis omges av den befästa inhägnaden B, båda byggda under umayyadernas tid (900-1100-talet e.Kr.). Den befästa inhägnaden C är den största och omger kullens sluttningar med en yta på cirka 9 hektar. De äldsta bevisen som hittills upptäckts på platsen gör att vi kan dra slutsatsen att platsen beboddes under det tredje och andra årtusendet f.Kr. (kål- och bronsålder).


Credits: Citat: Tillhandahållen bild; Författare: C: Client;

Platsen i Alferce har varit föremål för utgrävningar åtminstone sedan slutet av 1800-talet, men det är först under det senaste decenniet som platsen har undersökts systematiskt. Kommunen Monchique har med stöd av olika organ (bland annat AAA, som under de senaste åren har gett ett antal bidrag till projektet) varit den främsta initiativtagaren och investeraren i arkeologiska ingrepp. Dessa har gällt bevarande, forskning och uppvärdering av platsen samt spridning av den information som erhållits.


Krediter: Citat: Tillhandahållen bild; Författare: C: Kund:: Citat från en bild;

Parallellt med det arkeologiska projektet genomförs ett projekt för att uppvärdera kulturarvet i syfte att göra platsen värdigare och uppmuntra allmänheten att ta del av den på ett lämpligt sätt genom att skapa bättre förutsättningar för besök på platsen. Man kommer till exempel att skapa en direkt fotgängarförbindelse mellan byn Alferce och toppen av det arkeologiska området, med ett tolkningscenter, en gångväg i trä, en utsiktsplattform och informationstavlor. Syftet med presentationen är att ge en bättre förståelse för denna emblematiska plats, med fokus på de arkeologiska åtgärder som hittills vidtagits samt att belysa målen för den närmaste framtiden.


Credits: Författare: Författare: C: Författare: Citat från bildmaterialet: Citat från beställaren;

Fabio Capela har arbetat som kommunal arkeolog för kommunen Monchique sedan 2014. Han har en examen i arkeologi och historia och en magisterexamen i arkeologi och territorium från universitetet i Coimbra. Under sin akademiska karriär deltog han i flera arkeologiska ingrepp. Han är ansvarig forskare för det pågående arkeologiska forskningsprojektet From Recent Prehistory to the Islamic Medieval: ancient human occupations at Cerro do Castelo de Alferce som pågår sedan 2020. Han är också knuten till forskningsprojektet Towards a recovery of prehistoric tomb manifestations in the surroundings of Caldas de Monchique (MEGA Monchique) sedan 2021. Fabio är författare till ett flertal publikationer om kulturarvet i Monchique som är resultatet av arkeologiska undersökningar i kommunen.


Credits: Citat: Tillhandahållen bild; Författare: Fabrice: Klient;

Icke-medlemmar är välkomna att närvara vid AAA:s föreläsningar mot en inträdesavgift på 5 euro, och alla pengar som AAA samlar in används till arkeologiska stipendier och talare.

För mer information kontakta algarvearchass@gmail.com, besök arquealgarve.weebly.com eller Facebook "Algarve Archaeological Association". Kontrollera webbplatsen eller Facebook-sidan för eventuella ändringar i sista minuten.