Årets upplaga av SIL, som återigen äger rum på FIL, lovar att "värma upp sektorn" och dela med sig av nya projekt. "Det äger rum i en särskilt utmanande tid, och därför förväntas ett stort stöd från de viktigaste aktörerna, liksom från allmänheten", heter det i ett uttalande från organisationen av evenemanget, som främjas av AIP-stiftelsen och anordnas tillsammans med Lissabons stadsfullmäktige.

"SIL hävdar sig som den stora marknadsplatsen för fastighetssektorn i Portugal när det gäller främjande och förmedling av nya fastighetsprojekt, och är en mötesplats för yrkesverksamma, investerare och alla som letar efter en möjlighet inom fastighetssektorn".

SIL betonar att "den affärsvolym som genereras under evenemanget är en indikator på dess framgång" och tillägger att "SIL kommer att fortsätta med en strategi för internationalisering och dynamisering av B2B- och B2C-möten".

"Man kommer också att diskutera de viktigaste aktuella frågorna som står på dagordningen för fastighetssektorn, som präglas av en ekonomisk kontext med osäkerhet på grund av kriget, den höga inflationen, räntehöjningen och den därav följande minskningen av köpkraften, samtidigt som man lyfter fram det nya åtgärdspaketet för bostadssektorn".


Vad kan man förvänta sig av SIL 2023?


Liksom i tidigare upplagor kommer man att betona att man i SIL 2023 kommer att fortsätta att "lägga allt större vikt" vid städerna när det gäller att locka till sig nationella och utländska investeringar, som ses som en viktig drivkraft för ekonomisk och social utveckling.

"Stadsmiljöer är en verklig utmaning för fastighetssektorn, med nya koncept och krav som dyker upp och som sätter sektorns förmåga att anpassa sig på prov. I denna mening föreslår SIL Cidades att man lyfter fram teman som ESG (Environmental, Social and Governance)".

En annan höjdpunkt på mässan är leveransen av SIL Real Estate Awards, där 2022 års upplaga registrerar mer än femtio ansökningar.

"SIL Real Estate Awards utmärker årligen excellens inom fastighetsbranschen. Målet är att utmärka och belöna personligheter, företag, lösningar, enheter och projekt som utmärkt sig för sin kompetens och kvalitet", avslutar organisationen.