Enligt 2022 Patent Index, som publiceras av IEP, ökade det totala antalet patentansökningar som lämnats in av portugisiska företag och uppfinnare med 7,6 % under 2022 till totalt 312, vilket är den högsta volymen hittills och 40 % högre än för fem år sedan.

Denna ökning kan jämföras med en ökning med 15,5 % år 2021, till 290, och en ökning med 2,5 % av det totala antalet patentansökningar till IEP också år 2022, till 193 460.

Liksom föregående år var datorteknik i Portugal förra året återigen det område där flest patentansökningar lämnades in till IEP, följt av medicinsk och farmaceutisk teknik, vilket gjorde att hälsovård var den bransch som hade flest ansökningar.

Totalt sett ökade portugisiska företag och uppfinnare förra året sina patentansökningar för farmaceutiska produkter med 85,7 %.

När det gäller patentsökande från Portugal var Feedzai, ett portugisiskt företag som ägnar sig åt artificiell intelligens för att förebygga och upptäcka betalningsbedrägerier i finansinstitut, återigen den största enheten som lämnade in ansökningar (20), tillsammans med universitetet i Aveiro (också 20 ), följt av Novadelta (13), NOS Inovação (nio), universitetet i Minho (åtta), universitetet i Coimbra (sju), Universidade Nova de Lisboa (sex), Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (fem), universitetet i Porto (också fem) och Altice Labs (fyra).

När det gäller regionerna ledde den norra delen av antalet patentansökningar, med en andel på 36,2 % av det totala antalet, tätt följt av region Centrum med en andel på 33,3 %. Lissabon hade för sin del den starkaste tillväxten (+38,6 %) och bidrog med 25,3 % av det totala antalet portugisiska ansökningar.