Recepten för läkemedel och kompletterande diagnostiska och terapeutiska hjälpmedel kommer nu att vara giltiga i ett år, enligt den lag som offentliggjordes i fredag i Diário da República. Åtgärden träder i kraft den 1 april och enheterna har 90 dagar på sig att anpassa sina system.


För att förbättra vården inom primärvården, särskilt när det gäller att "minska byråkratin i processerna", har regeringen beslutat att förlänga "giltighetstiden för recept på läkemedel och kompletterande diagnostiska och terapeutiska hjälpmedel med 12 månader", enligt lag nr 97/2023, som publicerades i fredagens Diário da República och som undertecknats av hälsominister Ricardo Mestre.


Hittills har dessa recept varit giltiga i sex månader, så syftet är att underlätta byråkratin för både husläkare och medborgare. Som vanligt börjar perioden att löpa från och med den dag då respektive recept utfärdas.


Enligt lagen träder åtgärden i kraft redan från och med idag, den 1 april. Regeringen betonar dock att "de system och andra instrument som behövs för att de införda ändringarna ska kunna genomföras på ett korrekt sätt har högst 90 dagar efter ikraftträdandet på sig att anpassa sig".