Samförvaltningskommissionen för naturparken Ria Formosa (PNRF), där AMAL är medlem, har lanserat två frågeformulär, det ena riktat till personer som bor eller arbetar i naturparken och det andra till besökare, i syfte att samla in åsikter om detta skyddade område, som kan beaktas vid planeringen av framtida åtgärder.

Credits: Wikipedia; Författare: Wikipedia: Ricardo Oliveira: Wikipedia: Wikipedia, författare: Ricardo Oliveira;

Detta initiativ är en del av den nuvarande samförvaltningsmodellen för nationellt skyddade områden, som syftar till att prägla ett dynamiskt tillvägagångssätt för förvaltning baserat på närhet och hållbarhet. I detta syfte ställer olika enheter det bästa de har att erbjuda det skyddade området till förfogande inom ramen för sina befogenheter och tilldelningar, och tillämpar deltagande, samarbete och samordnad förvaltning i varje område, med särskild inriktning på främjande, medvetenhet och kommunikation.

Krediter: Wikipedia; Författare: gertrudis2010;

Frågeformulär, som riktar sig till invånare och besökare, söker svar på olika frågor och gör det möjligt att ta reda på människors åsikter om hur naturparken Ria Formosa fungerar och hur viktig den är för regionen, samt att samla in bidrag till åtgärder som ska genomföras i framtiden.

Svaren är helt anonyma och kan skickas fram till den 15 april.

Enkät för invånare/arbetstagare: https: //forms.gle/boXtDy2q8UhuYY266

Frågeformulär för besökare/turister: https: //forms.gle/jzMBkxynV4ZxrgrT9