Vid det senaste kommunfullmäktigemötet godkändes villkoren för det avtal som ska upprättas mellan den portugisiska miljöbyrån(APA) och Lagos kommun, enligt vilket kommunen får möjlighet att ingripa i skyddet av kusten. Syftet är att ge kommunen rättslig legitimitet för att inleda ett anbudsförfarande för "skydd av stranden Praia D. Ana och återställande av tillträdet till Montana-byggnaden".

Enligt kommunen kommer beslutet att göra det möjligt att gå vidare med de nödvändiga arbetena för att stoppa eller åtminstone bromsa erosionen av klipporna och återställa tillgängligheten för att garantera säkerheten för människor och varor i detta kustområde, samtidigt som den negativa visuella påverkan av hela området minimeras.

Under tiden har kommunen också presenterat för miljöministeriet sin vilja att samarbeta vid utarbetandet av studier om Pinhão-klippan, ett område som också visar tydliga tecken på erosion.