Francisco Amaral (PSD) berättade för Lusa att när han tillträdde i Castro Marim 2013 insåg han att "det fortfarande fanns 57 kullar som inte ens hade dricksvatten" och där "försörjningen skedde genom hål som inte var dricksvatten", det finns nu ungefär "ett halvt dussin" byar som på sommaren inte ens hade vatten, eftersom borrhålen var torra.

På Lusas fråga om arbetet med vattendistributionen i de spridda byarna kommer att vara slutfört innan hans mandatperiod löper ut, år 2025, svarade Francisco Amaral ja och uppgav att arbetet nu når byarna Matos och Pisa Barro.

"Jag är övertygad om att ett halvt dussin av dem [byarna] saknas. Det finns en som oroar oss mycket, men vi har redan hittat en teknisk lösning och den kommer i princip att gå ut på upphandling för arbete inom kort", sade borgmästaren i Castro Marim.