Hennes första kung, Don Alfonso Henriques, en man som var framstående inte bara för sina militära färdigheter utan också för sitt verkligt kristna liv, hade en mycket utpräglad kärlek till änglarna, särskilt till sin skyddsängel och till den helige Mikael, den himmelska härskarans furste.


Någon tid efter att kungen hade intagit den moriska fästningen Santarem gjorde den moriska hären, under befäl av sin monark, ett formidabelt angrepp på staden i hopp om att återerövra den. Vid den tidpunkten led kung Afonso svårt av ett sår i ett av sina ben så att han inte kunde stiga upp på hästen. Han insisterade dock på att sätta sig i en vagn och delta i kampen. En legend säger att han såg en arm som greppade ett svärd och även en vinge, vilket visade honom att en ängel var med honom.


Credits: PA; Författare: PA: PA: PA;

Detta svärd skyddade kungens person och orsakade fruktansvärd förödelse bland morerna, som flydde i skräck och lämnade portugiserna som herrar på fältet. De moriska fångar som togs till fånga i slaget förklarar att även de hade sett ängeln. I tacksamhet grundade kungen en militär orden som han kallade "Vingens orden" för att hedra Sankt Mikael och änglarna.