Enligt statistik från finansportalen hade fram till måndagen den 3 april kl. 1.16 581 113 skattedeklarationer lämnats in, varav 493 465 från fas 1 och 87 648 från fas 2.

IRS-kampanjen om inkomster som intjänats under 2022 inleddes i lördags och pågår, oavsett inkomstkategori, fram till den 30 juni.

Enligt finansministeriet "kommer skattebetalare som omfattas av den automatiska IRS under denna period att bekräfta den automatiska IRS-deklarationen, vilket också är den lagstadgade tidsfristen för inlämning av IRS-deklarationen modell 3 manuellt".