Portugal har idag en mer konkurrenskraftig ekonomi än för sex år sedan. Enligt uppgifter från Europeiska kommissionen har Portugal sedan 2016 uppvisat förbättringar när det gäller innovation och sofistikering av företagen och dess infrastrukturnätverk, vilket gjorde det möjligt att öka landets konkurrenskraftsnivå med cirka 13 procent jämfört med det europeiska genomsnittet och gå om Spanien i den europeiska rankingen.

Slutsatserna från EU:s regionala konkurrenskraftsindex, visar till exempel att Portugal under de senaste sex åren, bland de 27 medlemsstaterna i EU, var det land som förbättrade sig mest när det gäller utveckling av ny teknik för produktion av innovativa produkter och processer - vilket syns i antalet nya patent som registrerats under denna period.

Enligt Europeiska kommissionen har den nationella ekonomins innovationsnivå gått från en konkurrenskraft som motsvarar endast 62 procent av EU-genomsnittet 2016 till en nivå som ligger mycket nära (97 procent) genomsnittet för länderna i regionen i slutet av förra året.

Centrala och norra delen av landet bidrog i hög grad till detta resultat, som innebar att företagens innovationsförmåga mer än fördubblades mellan 2016 och 2022, jämfört med genomsnittet för länderna i Europeiska unionen.

Enligt Europeiska kommissionen lyckades Portugal till och med gå från en konkurrenskraftsnivå för "affärssofistik" som låg under det europeiska genomsnittet 2016 till att i dag vara en av de tio ekonomier i Europeiska unionen som har den högsta konkurrenskraften i detta avseende, och ligga före länder som Irland, Tyskland, Danmark och Spanien.