De åsikter som uttrycks nedan kommer från juridiska experter på området och representerar inte EQTY Capitals åsikt.


Filipe Eusebio (Ana Bruno & Associados): Den allmänna juridiska uppfattningen är att mycket av det som har föreslagits inte är korrekt i förhållande till konstitutionen. Vi får inte glömma att detta är ett förslag och att det inte är hugget i sten. Mycket granskning och förfarande måste fortfarande ske, och det portugisiska rättssamhället är övertygat om att det finns ett behov av betydande ändringar av förslaget.


Tomas Teixeira (CCA Law): Processen är nu i gång och den måste respekteras. Klarhet kommer att uppstå under denna tid i olika skeden när veckorna i förslaget stryks ut, med tonvikt på oegentligheter och på att se till att det slutliga lagförslaget är förenligt med Portugals författning.


Catarina Sardinha (Up Legal): Den juridiska synen verkar stämma överens med den som republikens president har, som kommer att behöva ratificera förslaget när parlamentet har röstat om det. President Marcelo Rebelo de Sousa har framhållit att det finns problem med författningsenligheten och den faktiska möjligheten att genomföra förslaget. Vi väntar med spänning på utvecklingen för att kunna hantera förväntningarna på rätt sätt, men vi uppmuntras av det robusta förfarande som förslaget fortfarande måste genomgå.