Detta innebär att den momsfria varukorgen även kommer att omfatta grönsaksdrycker och andra kostprodukter som är avsedda för enteral nutrition (sondmatning).

Dessutom godkändes ett förslag som innebär att fermenterad mjölk läggs till kategorin mejeriprodukter.

Dessa produkter läggs alltså till i förteckningen över 44 produkter och åtgärden kommer att gälla från den 18 april till den 31 oktober.

Bland de godkända ändringarna finns en ändring från BE som till den förteckning som regeringen upprättat lägger till "vegetabiliska drycker och yoghurt, utan mjölk och mjölkprodukter, framställda med torkad frukt, spannmål eller beredningar baserade på spannmål, frukt, grönsaker eller vegetabiliska produkter".

PAN:s förslag om samma produktkategori ("vegetabiliska drycker och yoghurt, utan mjölk och mjölkprodukter, framställda med torkad frukt, spannmål, beredningar baserade på spannmål, frukt, grönsaker eller trädgårdsprodukter") möjliggjordes också.

PS röstade också för ett förslag från PSD om "dietprodukter avsedda för enteral nutrition".

Regeringens lagförslag föreskrev, i kategorin mejeriprodukter, att "naturlig komjölk, steriliserad, pastöriserad, ultrapastöriserad, i block, pulver eller granulat" skulle ingå i denna förteckning.

Efter ett förslag från PSD nådde dock majoriteten av ledamöterna en överenskommelse så att den förteckning som kommer att träda i kraft slutligen omfattar "naturlig komjölk, steriliserad, pastöriserad, ultrapastöriserad och fermenterad".