De flesta krediter som är indexerade till Euribor för tre och sex månader har fortfarande ett lägre index än de hade när de upphandlades, enligt uttalanden från Banco de Portugals guvernör (BdP) under en utfrågning i budget- och finanskommissionen. Mário Centeno tror att räntetoppen kommer att nås i augusti.

Med tanke på att den nuvarande situationen är "utmanande" på grund av det snabba sätt på vilket räntehöjningen har överförts till indexen för de flesta bostadslån, sade Centeno att 75 procent av de kontrakt som är indexerade till tremånaders Euribor och 69 procent av de som är indexerade till sex månader "har ett index som är lägre än det index som användes i det ursprungliga kontraktet". När det gäller de som är indexerade till 12-månaders Euribor omfattar denna situation 34 procent av kontrakten.

Han tillade dock att när det gäller 12-månaders Euribor kommer indexets maximala värde att ha nått sin topp redan i februari, medan avtalen med tre- och sexmånadersindex "kommer att nå sin topp först under sommarmånaderna i år". Det handlar om 70 procent av bostadslåneavtalen, med tanke på att 40 procent av avtalen för närvarande använder sexmånaders Euribor, 30 procent tremånaders Euribor och 30 procent tolvmånaders Euribor.