Uppgifterna har framförts av SIC Notícias och bekräftats av Lusa med hjälp av en officiell källa från ministeriet under ledning av António Costa Silva.

"Det var en partiell attack. Vissa webbplatser för organ som lyder under ekonomiministeriet påverkades", sade samma källa.

Men "det finns ingen kompromiss av information", försäkrade han.

Enligt ekonomiministeriet kommer situationen att vara löst i slutet av dagen.