Enligt uppgifter från Integrated Business Accounts System, som publiceras i rapporten "Sports in Numbers 2022", ökade lönerna för arbetare i sektorn med 4,7 % till ett bruttomånadsgenomsnitt på 1 366 euro, med en ökning av den regelbundna komponenten till 1 078 euro .

De högsta lönerna har idrottsklubbarna (2 645 euro), medan idrotts- och fritidsundervisning ligger i andra änden, med totalt 848 euro.

År 2022 arbetade cirka 44,5 000 personer inom sektorn, vilket är en ökning med 20,3 %, och det var främst män (64,5 %), mer än hälften var under 34 år och mer än 50 % av dem hade högre utbildning, varav 51 % hade avslutat en högre utbildning.