Detta gjorde att de flesta förare inte fick information om de belopp som skulle betalas eller om de ytterligare sanktioner som tillämpades på dem under denna period, enligt en rapport från Público.

Detta erkänns av ANSR självt i årsrapporten om intern säkerhet (RASI) som offentliggjordes för mindre än två veckor sedan och som hänvisar till 2022, med det faktum att ANSR har varit utan posttjänster "i mer än sex månader".

År 2021 var ANSR också utan post i flera månader, enligt RASI från det året, men ingen av rapporterna nämner orsaken till detta. ANSR, som PÚBLICO kontaktade, garanterade att det inte förekom några förseningar i upphandlingen av CTT-tjänster och motiverar förseningarna med "budgetsvårigheter" och "behovet av att få finansiella tillstånd".