"Antalet förfrågningar har ökat betydligt och under de senaste åren har det kommit 233 förfrågningar år 2020, 400 år 2021 och 519 år 2022", står det på webbplatsen för justitieministeriets generaldirektorat för justitieförvaltning(DGAJ).

Registreringen av registreringen av könsbyte och förnamnsregistrering kan begäras av myndiga nationella medborgare, eller av minderåriga mellan 16 och 17 år genom sina lagliga företrädare, eller av vuxna som omfattas av systemet med vuxna medföljare, såvida inte domstolen har förklarat att personen inte kan ändra angivandet av kön och förnamn.

"Medborgarkortet måste uppdateras inom 30 dagar efter registreringen av ändringen av angivande av kön och namnändring. Barn till personer som har ändrat könstillhörighet kan begära att deras födelseregistrering uppdateras".