I kontraktet ingår en omorganisation av vägar och parkeringsplatser, en förlängning av gångbanan, en förbättring av den offentliga belysningen och en landskapsförbättring av det omgivande området, uppgav kommunen i Faro i ett uttalande.

Syftet med ingreppet är att främja en smidig rörlighet för fotgängare på denna vägsträcka som leder till flera stränder och fyren Ponta da Piedade.

Arbetena kommer att pågå fram till september mellan fyren och Pinhão-stranden och därefter mellan tillfarten till Praia D. Ana och rondellen vid Praia do Camilo.

Projektet innebär att två körfält, en cykelbana och en gångväg för fotgängare byggs ut och att den sista vägen endast kommer att vara tillgänglig för fyrens servicefordon, för varuförsörjning och för nödsituationer.

På området kommer det att finnas två nya parkeringsplatser, en vid korsningen till Camilo-stranden med plats för 56 lätta fordon och en annan med plats för 150 lätta fordon och 10 turistbussar.

Kommunen varnar för att det under arbetet kommer att finnas trafikbegränsningar och uppmanar besökare att undvika biltrafik i interventionsområdet och att använda alternativ för fotgängare.

Arbetena har en genomförandeperiod på 360 dagar och samfinansieras av EU-medel genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Portugal2020 och CRESC Algarve2020.