Distriktsstrejken är återigen den protest som valts av plattformen för nio lärarfackliga strukturer, där Lärarnas Riksförbund(Fenprof) och Utbildningsförbundet(FNE) ingår.

I motsats till vad som har hänt de senaste månaderna begärde ministeriet inte minimitjänster för denna distriktsstrejk.

Efter att ha börjat i Porto klockan 12.00 i dag kommer strejken att omfatta alla distrikt i landet i omvänd alfabetisk ordning, från Viseu till Aveiro, och avslutas i Lissabon.