"Efter stabilitetsprogrammet [som presenterades i dag] höll vi ett extra ministerråd som godkände en tillfällig ökning av pensionerna från och med juli med 3,57 procent", sade premiärministern.

António Costa förklarade att denna nya åtgärd, utöver den höjning som redan genomfördes i januari, kommer att innebära att "under denna andra termin kommer pensionärerna redan nu att få sin pension uppdaterad till det belopp som följer av den grundläggande lagen om social trygghet".