I förslaget föreslås att de områden där AL absolut begränsas kommer att motsvara de församlingar där förhållandet mellan antalet AL-anläggningar och antalet klassiska familjebostäder är "lika med eller större än 15 %", vilket gäller Santa Maria Maior (71,3 %), Misericórdia (47,4 %), Santo António (26,7 %), São Vicente (17,3 %) och Arroios (15,2 %), enligt stadsbyggnadsrådet Joana Almeida.

Det handlar om förslaget att under 30 arbetsdagar inleda ett offentligt samråd om projektet för att ändra den kommunala förordningen om lokal inkvartering (RMAL), vilket kommer att diskuteras på onsdag vid ett privat möte i stadsfullmäktiges verkställande utskott.

Joana Almeida vill i detta sammanhang att de områden där det råder relativ osäkerhet ska vara församlingar eller stadsdelar med en kvot "lika med eller större än 5 % och mindre än 15 %".

"I en tid då AL-marknaden är mycket känslig vill vi skapa mer stabilitet i en verksamhet som är avgörande för många familjers inkomster och som är mycket viktig för Lissabons ekonomiska dynamik", säger stadsbyggnadsrådsledamoten.

Joana Almeida betonar vikten av att anpassa RMAL till stadens nuvarande verklighet, "trots att regeringen har valt att inte lyssna på kommunerna vid utarbetandet av Mais Habitação-paketet, som har en betydande inverkan på AL".

"Vi vill reglera AL i en balanserad logik. Vi vill inte ha uteslutande turistområden. Vi vill ha balans, vi vill ha mångfald. Vi vill ha liv i stadsdelarna och vi vill ha livskvalitet i stadsdelarna. Vårt förslag om att revidera den kommunala förordningen om lokalt boende följer denna princip", förklarar rådsledamoten och understryker att övervakningen och inspektionen av denna ekonomiska verksamhet bör förstärkas för att se till att den är laglig och har en positiv inverkan utan att påverka staden negativt.

"Vi vill inte att nya licenser ska upphävas i alla stadsområden, vilket i Lissabons fall skulle gälla för hela staden oavsett AL:s vikt i varje församling eller stadsdel.

Bland regeringens åtgärder för AL ingår att nya licenser för lägenheter och inkvarteringsanläggningar som är integrerade i en självständig fraktion av en byggnad ska upphävas, att nuvarande licenser ska ses över 2030 och att de nya ska vara giltiga i fem år, att det ska skapas ett system för upphörande av inaktiva licenser och att det ska införas ett nytt skattesystem, som innebär en extraordinär avgift på 20 % eller skattebefrielse om fastigheten överförs till den nationella hyresmarknaden för bostäder.