Dessa ståndpunkter intogs av António Costa och Olaf Scholz vid en presskonferens i São Bento, efter ett möte mellan de två efter att ha blivit tillfrågade om möjligheten att Lufthansa skulle delta i den framtida privatiseringen av TAP.

Den portugisiska premiärministern sade att TAP:s privatiseringsprocess snart kommer att inledas.

"Under samråden före marknadsintroduktionen fann vi att flera företag hade uttryckt intresse, däribland Lufthansa. Vi vet att Lufthansas intresse inte är nytt, eftersom företaget före covid-19 hade förhandlat med den [dåvarande] privata aktieägaren [i TAP] för att ta ställning", konstaterade han.

António Costa betonade att den portugisiska staten "måste garantera en öppen process" i privatiseringsprocessen.

"Men självklart är Lufthansa mycket välkommet, det är ett fantastiskt flygbolag. Det har en mycket kompletterande strategi i förhållande till TAP:s nav. Alla befinner sig dock på samma punkt på startlinjen", betonade han.