Enligt INE:s undersökning om levnadsvillkor och inkomster var de personliga relationerna de aspekter som tillfredsställde portugiserna mest, bland de aspekter som togs med i beräkningen.

På en skala från 0 till 10, där 0 betyder "inte alls nöjd" och 10 betyder "helt nöjd", var genomsnittet för portugisernas "tillfredsställelse med livet i allmänhet" 7, vilket innebär en liten minskning jämfört med 7,1 som uppnåddes 2021, men över de 6,8 som noterades 2018. Enligt de offentliggjorda uppgifterna pekar mer än hälften av de svarande (58,5 %) ut sin nivå av "tillfredsställelse med livet i allmänhet" som "genomsnittlig", 21 .6 % som "låg" och resterande 19,9 % som "hög".

"Förtroende för människor" (utan att ta hänsyn till vänner och familj) fortsatte att förbättras och ökade från 5,2 år 2018 till 5,6 år 2022. I detta scenario anger 46,1 % av portugiserna att deras förtroende för människor är "lågt", 47,2 % "medelhögt" och endast 6,7 % "högt".

För att bedöma portugisernas "tillfredsställelse med livet i allmänhet" tog statistikbyrån hänsyn till flera indikatorer, nämligen "personliga relationer", "hushållets ekonomiska situation" och "tillgänglig fritid". I detta sammanhang var "de personliga relationerna i genomsnitt de som var mest nöjda för befolkningen över 16 år (8,2), medan hushållets ekonomiska situation var den minst positiva aspekten, med en genomsnittlig tillfredsställelse på 6".