Enligt marknadsövervakaren minskade det belopp som investerades i FII med 0,03 % till 8 761,3 miljoner euro. Detsamma gällde inte FEII och FUNGEPI, vars värde ökade med 2 % och 0,2 % till 3 312,2 miljoner euro respektive 266,5 miljoner euro.

"Under den aktuella perioden var länderna i Europeiska unionen (EU) destinationen för alla investeringar som gjordes i fastighetstillgångar, och 47,9 % av den öppna FII- och FEII-portföljen investerades i fastigheter inom tjänstesektorn. De investeringar som gjordes av FUNGEPI var också riktade, framför allt till tjänstesektorn (36,2 %)", står det i CMVM:s not.