Enligt CBC kommer Kanada inte längre att referera till kungen som "Troens försvarare". Den nya titeln kommer att vara: "Karl den tredje, av Guds nåd kung av Kanada och hans andra riken och territorier, ledare för samväldet". Förutom att den religiösa rollen tas bort, stryks i den reviderade titeln också en hänvisning till Karl som kung av Förenade kungariket.