"Vi rekommenderar för områden med större tryck, nämligen Algarve, att kommunerna utvecklar avgifter som kan återföras till territoriernas miljömässiga hållbarhet, t.ex. investeringar i vatten, naturskydd eller avfallshantering", säger miljö- och klimatminister Duarte Cordeiro.

Rekommendationen gavs vid en presskonferens tillsammans med jordbruksminister Maria do Céu Antunes efter ett två timmar långt möte i den permanenta kommissionen för förebyggande, övervakning och stöd av torkans effekter (CPPMAES).

"Använd mer, betala mer"

De två regeringstjänstemännen påpekade att Alentejo och Algarve redan lider av allvarlig och extrem torka och tillkännagav åtgärder för att minimera problemet. Duarte Cordeiro rekommenderade, som han redan gjorde förra året, att kommunerna ska "utforma intelligenta taxor", så att de som förbrukar mer vatten ska betala mer.

De som använder vatten för att fylla pooler bör betala mer, till skillnad från de som använder vatten för daglig konsumtion.