Den som tankar i dag betalar 1 460 euro per liter diesel och 1 664 euro per liter 95 bensin, med hänsyn till de genomsnittliga värden som tas ut vid pumparna på måndagar.

I dessa priser har man redan tagit hänsyn till de rabatter som bensinstationerna tillämpar och till översynen av tillfälliga skatteåtgärder för att mildra ökningen av bränslepriserna. I slutet av denna månad kommer "minskningen av skattebördan att vara 32,8 cent per liter diesel och 34 cent per liter bensin".

Denna sänkning av bränslepriserna kommer efter att dieselpriset sjönk med 0,8 cent och bensinpriset steg med 0,7 cent förra veckan.