Detta var resultatet av insatsen RoadPol - Speed, som syftar till att kontrollera överdriven hastighet, en av huvudorsakerna till olyckor.

I ett uttalande uppger GNR att 10 453 administrativa överträdelseanmälningar utfärdades, varav de flesta gällde fortkörning, vilket var målet för denna operation.

Insatsen ägde rum inom ramen för det europeiska trafikpolisnätverket RoadPol, där GNR är medlem sedan 2021.