I den nya lagen om anständigt arbete införs en ny möjlighet till förlängd och kompletterande föräldraledighet. Det innebär att efter 150 eller 180 dagars ledighet kan barnets föräldrar ta ut ytterligare tre månaders ledighet vardera, arbeta deltid och få, utöver den lön som motsvarar deltidsarbetet, ytterligare 20 procent av lönen via socialförsäkringen.

Detta rapporterades den 27 april av tidningen Público, som fick veta av ministeriet för arbete, solidaritet och social trygghet att man skapat "möjligheten att föräldrarna efter den första föräldraledigheten kan få en kompletterande delad deltidsledighet på upp till 180 dagar (90 dagar för var och en)".

Hittills har det deltidsarbete som föreskrivs i lagen fram till barnets 12 månader inte inneburit någon form av stöd från staten. Regeringen har ännu inte förklarat om arbetsgivarna är skyldiga att acceptera denna nya form som kombinerar deltidsarbete med stöd från socialförsäkringen.