Bränslepriserna kommer att sjunka igen nästa vecka. Diesel, som är det mest använda bränslet i Portugal, kommer att sjunka med 4,5 cent och bensin med 2 cent, enligt ECO :s källa i sektorn.


Från och med denna måndag, när du går och tankar, bör du betala 1,428 euro per liter diesel och 1,653 euro per liter 95 bensin, med hänsyn till de genomsnittliga värden som tas ut vid pumparna på måndag, som publicerats av generaldirektoratet för energi och geologi (DGEG).