Ledamöterna godkände också statschefens resor till Yuste i Spanien för att överlämna Carlos V-priset till FN:s generalsekreterare António Guterres och till Strasbourg i Frankrike på inbjudan av Europaparlamentets talman, båda i maj.


Marcelo Rebelo de Sousas resa till Sydafrika mellan den 4 och 9 juni på inbjudan av Sydafrikas president Cyril Ramaphosa för ett officiellt besök och för att fira Portugals, Camões och de portugisiska gemenskapernas dag godkändes enhälligt.


De övriga tre resorna, mellan den 5 och 10 maj, röstades tillsammans och godkändes med vänsterblockets nedlagda röst, som genom sin parlamentsordförande Pedro Filipe Soares informerade om att omröstningen berodde på statschefens resa till London för att kröna Storbritanniens monark.


I en skrivelse till parlamentet meddelade statschefen att han planerade att resa till London mellan den 5-6 maj, till Yuste i Spanien mellan den 8-9 maj och till Strasbourg mellan den 9-10 maj.