Tidsfristen för att betala IMI varierar beroende på fastighetens värde, men i maj börjar den första betalningen. Detta blir den enda betalningen om värdet av skatten är mindre än 100 euro.

Om det är mer än 100 euro delas skatten upp i två eller tre delbetalningar (beroende på om det totala beloppet är mindre eller mer än 500 euro respektive) som ska betalas i maj och november eller i maj, augusti och november.

Skatten beräknas och uppbärs av skattemyndigheten(AT), men det är kommunerna som varje år bestämmer vilken skattesats de vill tillämpa i sin kommun.