Vägledningen innehåller riktlinjer för hur man definierar korridorer för surfingövningar och hur de ska användas på rätt sätt. De som läser guiden kommer också att kunna förstå frågorna om licensiering av utrymme i badplatser, med eller utan koncessioner, samt förstå hur man ansöker om denna licensiering.

I ett pressmeddelande från Association of Surf Schools of Portugal(AESP), som Publituris hänvisar till, förklaras det att vägledningen kommer till stånd "efter ett flertal möten mellan Turismo de Portugal, Association of Surf Schools of Portugal, APECATE" och andra enheter, som diskuterat utarbetandet av dokumentet i tre år.

I pressmeddelandet anger AESP att gruppens mål bland annat är att skriva ett vägledande dokument, som kan användas av kommuner och kaptener, för att lösa vissa operatörers behov, samtidigt som säkerheten garanteras för alla som besöker portugisiska stränder.

AESP:s verkställande direktör Afonso Teixeira, som citeras i pressmeddelandet, understryker vikten av dokumentet, eftersom det inte finns någon lagstiftning i Portugal som reglerar utövandet av surfing på portugisiska stränder.

Afonso Teixeira säger att eftersom det inte finns någon lagstiftning för utövandet av surfing, "är det viktigt att det finns en viss enhetlighet när det gäller krav, regler och licensförfaranden mellan alla kommuner och kaptener".


För att läsa hela guiden, klicka här.