Projektet har stöd av återhämtnings- och återhämtningsplanen (PRR) och kommer enligt ett uttalande från föreningen i Beja att syfta till att "digitalt stärka företagen" i regionen.

"Mervärdet [av detta projekt] är att göra det möjligt för mikro- och småföretag att datorisera någon tjänst de har, [...] genom bidrag på upp till 2 000 euro i icke återbetalningsbara medel", förklarade ordföranden för ACSTDB, João Rosa, för byrån Lusa.

Enligt tjänstemannen befinner sig initiativet "fortfarande i en inledande fas" och uppskattar att processen kommer att "operationaliseras mellan tredje och fjärde kvartalet i år".

ACSTDB förklarar också att konsortiet, som man samordnar, även omfattar företags- och handelsorganisationer från distrikten Santarém, Portalegre, Évora och Setúbal.